Aarhus Universitet – MAPP Centret

MAPP arbejder med spørgsmål omkring grænsefladen mellem en fødevareproducent og dens markeder. MAPP arbejder især med spørgsmål omkring forbrugeradfærd i forhold til fødevarer – hvordan træffer forbrugere beslutninger, hvordan opfatter de kvalitet i fødevarer, hvordan køber de ind, hvilken rolle spiller mad og drikke i deres liv, og hvorfor er de negative over for GMO men positive over for højtryksbehandling? Spørgsmålet om hvordan denne type indsigt i forbrugernes adfærd kan nyttiggøres i brugerdreven innovation i fødevaresektoren er et andet forskningsemne. I de seneste år har emnet ’sund spisning’ desuden været centralt, med implikationer både for fødevareproducenter (hvordan kan man udvikle sundere fødevarer der falder i forbrugernes smag, hvordan kommunikerer man sundhed?) og for offentlig sundhedspolitik. Læs mere på www.asb.dk/article.aspx?pid=1095

ØKOLOGISK ELLER
KONVENTIONEL
OPDRÆT