Om VIFU

 

VIFU har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. Inden for den branche er vi med til at skabe vækst og udvikling ved at danne utraditionelle alliancer og kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet og dermed opnå resultater, som alle kan have gavn af.
Visionen i VIFU er at skabe vækst og udvikling gennem etablering af netværk på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt gennem offentlig og privat samspil og virke som den samlende og koordinerende faktor for producenter, virksomheder og institutioner i og omkring fødevaresektoren

Ydelser

Med vores stærke bagland af Danmarks førende samarbejdspartnere og leverandører af viden inden for forskning, udvikling, uddannelse og markedsføring af produkter, kan vi tilbyde virksomhederne en række ydelser, der spænder vidt.

Brobygning

I VIFU kalder vi os selv for brobyggere – vi bygger nemlig bro mellem forskning, udvikling og praktisk erfaring.
I alle vores projekter, netværk og aktiviteter forsøger vi at bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling mellem fødevareforskningen og fødevareerhvervet og lige ledes mellem den industrialiserede og den håndværksbaserede fødevareproduktion.
Vi hjælper vores medlemmer med at finde de rigtige samarbejdspartnere til konkrete projekter eller problemstillinger.

Rådgivning

I VIFU tilbyder vi rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi rådgiver bl.a. omkring:

• udarbejdelse af projektansøgninger
• beskrivelse og planlægning af projekter inden for fx udvikling, egenkontrol, holdbarhed, emballage, markedsføring mm.
• hjælp til at finde en studerende til dit projekt
• og meget andet…

Hvis du har brug for rådgivning inden for et område, der falder uden for vores kompetenceområder i VIFU, så finder vi frem til dem, der sidder inde med lige netop den viden du har brug for.

Projektledelse

Alle medarbejdere i VIFU har projektledelse og netværksdannelse som vores spidskompetencer, og vi er ildsjæle inden for hvert vores felt.

Se hvilke projekter VIFU er involveret i på www.vifu.net , og kontakt os gerne hvis du har kommentarer, ideer til nye projekter eller har noget helt tredje på hjertet.

Netværk og arrangementer

VIFU fungerer som igangsætter i forbindelse med en række netværk. Vi forsøger at sætte de mennesker sammen, som kan have glæde af hinandens erfaring og viden.

De netværk, der er i gang lige nu er:
• Fødevaresikkerhedsnetværk
• PAKnet – emballagenetværk for fødevareproducenter

Vi arrangerer konferencer, workshops, messer, studieture og flere aktiviteter for både store og små fødevareproducenter og virksomheder samt relaterede erhverv. 

Fundraising

VIFU kan hjælpe din virksomhed med at udforme projektansøgninger og søge projektmidler fra:

• Innovationsloven
• Promilleafgiftsfonden
• EFF – de nye fiskerimidler
• LAG – de lokale aktionsgrupper

Hvis du har en idé eller måske en konkret problemstilling, du gerne vil have VIFU til at hjælpe dig og din virksomhed med, så kontakt os på 9612 7620 eller vifu@vifu.net

 

ØKOLOGISK ELLER
KONVENTIONEL
OPDRÆT