Produktudvikling af andekød

Formålet med dette projekt er at eksperimentere med at benytte elektroniske sociale medier i produktudviklingen med henblik på at give virksomhederne et redskab til at komme i dialog med forbrugeren i løbet af processen. Samtidig skal der i projektet helt konkret udvikles nye produkter baseret på andekød, der tiltaler den moderne forbruger og dermed skaber værdi for både brugere og producenter.
Projektet ’Produktudvikling af andekød’ er blevet til i et samarbejde mellem Dansk And ApS, VIFU og MAPP Centret ved Aarhus Universitet. Uddannelsescenter Holstebro har stået for produktudviklingen og Tilsted Com har udviklet bloggen.

 

Baggrund og idé

Det er en udfordring for de danske andeproducenter, at forbrugeren næsten udelukkende tænker på and som noget der hører til Mortens Aften og jul. Langt hovedparten af salget er derfor koncentreret i november og december. Den traditionelle stegte and tager lang tid at lave og er i forbrugerens bevidsthed tæt knyttet til disse højtider. Derfor er det i dag vanskeligt at sælge and udenfor den periode. For at udnytte produktionskapaciteten bedre og dermed forbedre indtjeningsmulighederne, vil andeproducenterne derfor gerne forlænge sæsonen for and, fx gennem udvikling af udskæringer og produkter, der appellerer til forbrugeren på alle tider af året og som er hurtigere og nemmere at tilberede end helstegt and.

Udover den hele and, fremstiller Dansk And også forskellige udskæringer, bl.a. bryst og lår. Udfordringen ligger her i at finde anvendelse for de dele af anden, som ikke umiddelbart kan sælges som parterede stykker, fx indmad, vinger og restkød på skroget. For at sikre en bæredygtig produktion, en bedre værdiskabelse for producenterne og et varieret produktudbud til forbrugeren, vil projektet derfor have fokus på at udvikle produkter, hvor disse restudskæringer kan anvendes.

I forbindelse med produktudviklingen, vil projektet undersøge de sociale mediers muligheder i forbindelse med at få feedback fra forbrugere og andre interessenter undervejs i udviklingsprocessen.

 

Mål

Målet er at skabe 5 nye produkter baseret på andekød, der sikrer større anvendelse af andekød over hele året til storkøkkener, restauranter og/eller forbrugere. Der tages især udgangspunkt i udvikling af nye kvalitetsprodukter og anvendelse af restudskæringer på anden. Der kan være tale om færdige produkter, nye udskæringer eller nye anvendelsesformer.

Der anvendes sociale medier til testning af nyudviklede højværdiprodukter gennem hele værdikæden med henblik på at vurdere mediernes brugbarhed som værktøj i produktudviklingsprocessen.

 

Aktiviteter

Projektet skydes i gang med en idéudviklingsproces på Den Kreative Platform. Andeproducenter, produktudviklere, færdigvareproducenter og aftagere samles til en kreativ proces, hvis formål er at genere en pulje af produktidéer, hvoraf der udvælges de 10 bedste til det videre udviklingsforløb. Processen faciliteres af VIFU.
De 10 udvalgte idéer bearbejdes og videreudvikles til konkrete produkter af produktudviklerne Ole Villadsen og John Rasmussen fra Uddannelsescenter Holstebro. Undervejs i forløbet vurderes og smages produkterne af repræsentanter fra Dansk And, Rose Poultry, Suhls Pålæg og Spisestedet på Nupark.
De udviklede produkter vil også blive præsenteret for forbrugere og potentielle kunder på forskellige messer og events, for at få tilbagemeldinger fra dem, der i sidste ende skal købe og bruge produkterne.

Sideløbende med produktudviklingen arbejdes der på at etablere en elektronisk platform for kommunikation med professionelle og ikke-professionelle brugere, trendsættere og meningsdannere på fødevareområdet. Vi har valgt at arbejde med en blog, hvor der inviteres en række gæstebloggere, der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring produkterne og komme med input til de sidste justeringer af produkterne.
MAPP Centret ved Aarhus Universitet vil opsamle data fra bloggen og derudfra vurdere bloggens anvendelsesmuligheder som værktøj i produktudvikling.
Projektet afsluttes med en workshop, hvor de 5 bedste produkter kåres.

ØKOLOGISK ELLER
KONVENTIONEL
OPDRÆT